Cultures of Resistance Documentaries / Direniş Kültürleri Belgeseller

Documentary Screenings organized by Collective Çukurcuma & Cultures of Resistance

Date & Time – 22nd of February, Monday
6 pm – Life is Waiting
Referendum and Resistance in Western Sahara
8 pm – K2 and the Invisible Footmen
Location – BLOK art space

Cultures Of Resistance:

Cultures of Resistance as a project is to create and distribute films that advance public awareness about issues of social and economic justice, and that showcase creative efforts to promote peace and protect human rights. Pera Film is showcasing two documentaries directed by Iara Lee: K2 and the Invisible Footmen and Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara. Iara Lee, a Brazilian of Korean descent is an activist, filmmaker, and director of the Cultures of Resistance Network. In 2010, she released a feature-length documentary entitled Cultures of Resistance, which explores how creative action contributes to conflict prevention and resolution. As an extension of her commitment to the issues explored in the film, she also founded the Cultures of Resistance Network, an organization that promotes global solidarity, supports efforts to secure peace and social justice, and brings together artists and change-makers from around the world.

1913434_816467198435450_8375681662946325425_o

Life is Waiting
Referendum and Resistance in Western Sahara

Director: Iara Lee
Western Sahara/United States/Spain, 2015, 59’, color
English with Turkish subtitles

Forty years after its people were promised freedom by departing Spanish rulers, the Western Sahara remains Africa’s last colony. While a UN-brokered ceasefire put an end to armed hostilities in the territory in 1991, the Sahrawi people have continued to live under the Moroccan armed forces’ oppressive occupation, and what peace exists in the area is fragile at best. Tens of thousands of Sahrawis have fled to neighboring Algeria, where over 125,000 refugees still live in camps that were intended to be temporary. In spite of these difficulties, a new movement, with youth at its center, is rising to challenge human rights abuses and to demand the long-promised referendum on freedom. Today’s young generation is deploying creative nonviolent resistance for the cause of self-determination. In doing so, they’ve had to persevere against a torrent of conflicting forces. While risking torture and disappearance at the hands of Moroccan authorities, they’re also pushing back against those who have lost patience with the international community and are ready to launch another guerrilla war. This film examines these tensions as it chronicles the everyday violence of life under occupation, giving voice to the aspirations of a desert people for whom colonialism has never ended.

K2 poster.jpeg

K2 and the Invisible Footmen

Director: Iara Lee
Pakistan/United States/Brazil, 2015, 55’, color
English with Turkish subtitles

Located on the border between Pakistan and China, K2 is the second-highest mountain on Earth. For many climbers, it is an even greater prize than Everest, with limited routes, a steeper ascent, and a harder push to its summit. Nicknamed the ‘Savage Mountain,’ K2’s peak juts unprotected into the atmosphere, regularly exposing climbers and porters to life-threatening weather conditions. Despite being paid at rates far below those received by international expedition leaders, such porters—whether they provide critical supplies to expedition base camps or take on higher-altitude tasks in support of ascending climbers—do some of the most difficult and dangerous work and these efforts make them worthy of recognition as the true heroes of mountaineering. In K2 and the Invisible Footmen, filmmaker Iara Lee and team chronicle the lives of both Pakistani porters and Nepalese sherpas. The film also follows the first official all-Pakistani climbing team, made up of former porters, who successfully summited in 2014, in celebration of K2 60th anniversary. Amid breathtaking scenery, the film depicts the everyday sacrifices of porters and the courage of those indigenous climbers who choose to return to scale K2 in spite of past tragedies. In their striving to perfect their craft, these mountaineers provide a fresh look into the cultures and national traditions of Pakistan, a country typically portrayed in the foreign media as merely a land of conflict and sectarian strife.

/

Belgesel Gösterimleri
(Collective Çukurcuma ve Cultures of Resistance tarafından düzenlenmiştir.)

Tarih ve Saat – 22 Şubat, Pazartesi
18:00 – Yaşam Bekliyor
Batı Sahra’da Referandum ve Direniş
20:00 – K2 ve Görünmez Uşaklar
Mekan – BLOK art space

Direniş Kültürleri:

Direniş Kültürleri toplumsal ve ekonomik adalet konularında kamusal bilinci geliştiren, barış ve insan haklarını savunan yaratıcı çabalar sergileyen film projeleri geliştiriyor. Pera Film, Direniş Kültürleri programı kapsamında Iara Lee’nin yönettiği belgeselleri gösteriyor: K2 ve Görünmez Uşaklar ile Yaşam Bekliyor: Batı Sahra’da Referandum ve Direniş. Kore kökenli, Brezilyalı doğumlu Iara Lee, aktivizm ve yönetmenliğin yanı sıra Direniş Kültürleri Ağı’nın direktörlüğünü yürütüyor.

2010 yılında, yaratıcı eylemin çatışmaların önlenmesi ve çözümüne nasıl katkı sağladığını irdeleyen Direniş Kültürleri adlı uzun metrajlı bir belgesel yayımladı. Filmde ele alınan meselelerle kurduğu bağın bir devamı olarak Direniş Kültürleri Ağı’nın da temelini attı. Direniş Kültürleri Ağı, küresel dayanışmayı savunan, barış ve toplumsal adaletin sağlanmasına yönelik çabaları destekleyen ve dünya çapında sanatçılarla değişim yaratanları bir araya getiren bir kuruluş. Direniş Kültürleri Filmleri ise film, müzik ve insan hakları alanlarında faaliyetler yürüten bağımsız bir proje. Filmler, toplumsal ve ekonomik adaletsizliğe karşı verilen yaratıcı tepkilere dikkat çekiyor.

Yaşam Bekliyor
Batı Sahra’da Referandum ve Direniş

Yönetmen: Iara Lee
Batı Sahra/ABD/İspanya, 2015, 59’, renkli
İngilizce; Türkçe altyazıyla

İspanyol hükümdarlığının sona ermesinden kırk yıl sonra, bugün, Batı Sahra halen Afrika’da bulunan son sömürge. Birleşmiş Milletler aracılığıyla sağlanmış ateşkes 1991 yılında bölgedeki silahlı çatışmalara son vermiş olsa da Sahravi halkı Fas ordusunun baskıcı işgali altında hayatlarını sürdürmeye devam etti; bölgede sağlanmış barış ise son derece kırılgan durumda. On binlerce Sahravi komşu ülke Cezayir’e sığındı. Cezayir’deki 125.000 mülteci halen zamanında geçici olarak kurulmuş kamplarda yaşıyor. Tüm bu zorluklara rağmen, merkezinde gençlerin bulunduğu yeni bir hareket insan hakları ihlallerine karşı koymak ve uzun süre önce vaat edilmiş olan özgürlük referandumunu talep etmek için yükseliyor. Kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele eden bugünün genç nesli yaratıcı ve barışçıl bir direniş ortaya koyuyor. Bunu yaparken, çatışma halindeki çok sayıda güce karşı koymak zorunda kalıyorlar. Faslı yetkililer tarafından işkence ya da ‘kayıp’ edilme tehlikesini göze alırken, bir yandan da uluslararası toplumdan umudunu kesmiş ve yeni bir gerilla savaşı başlatmaya hazır olanların da karşısında duruyorlar. Film, işgal altında gündelik şiddeti kayıt altına alırken sömürgeciliğin asla sona ermediği bir çöl halkının özlemlerini dile getiriyor.

K2 ve Görünmez Uşaklar

Yönetmen: Iara Lee
Pakistan/ABD/Brezilya, 2015, 55’, renkli
İngilizce; Türkçe altyazıyla

Pakistan ile Çin arasındaki sınırda bulunan K2 dünyanın en yüksek ikinci dağı. Sınırlı sayıdaki rotası, daha dik tırmanışı ve zirveye ulaşmanın daha zor olması sebebiyle birçok dağcı için Everest’ten bile daha büyük bir ödül anlamını taşıyor. ‘Vahşi Dağ” olarak da adlandırılan K2’nin doruğu atmosfere doğru korunaksız bir çıkıntı şeklinde yükseliyor; tırmanıcıları ve hamalları, hayatlarını tehdit eden hava koşullarıyla karşı karşıya getiriyor. Uluslararası keşif seferlerinin liderlerine kıyasla çok düşük ücretler almalarına rağmen bu hamallar -kritik öneme sahip erzakları keşif kamplarına taşırken veya tırmanış yapan dağcıların yanında yüksek irtifada görev yaparken- en zor ve tehlikeli işleri üstleniyorlar ve bu çabaları, onları dağcılığın gerçek kahramanları olarak anılmaya değer kılıyor. K2 ve Görünmez Uşaklar’da, yönetmen Iara Lee ve ekibi Pakistanlı hamallar ve Nepalli şerpaların gündelik hayatlarını görüntülüyor. Film aynı zamanda, tamamı eski hamallardan oluşan ve 2014 yılında -K2’ye ilk çıkışın 60. yıldönümünde- başarıyla zirveye ulaşmış, Pakistan’ın ilk resmi tırmanış ekibini takip ediyor. Nefes kesen bir manzaranın ortasında hamalların her gün gösterdikleri fedakarlıklarla beraber, geçmişte yaşanan trajedilere rağmen bir kez daha K2’ye çıkmayı seçen yerli tırmanıcıların cesaretini gözler önüne seriyor. Becerilerini mükemmelleştirmek için gösterdikleri çabayla bu dağcılar, yabancı basında sadece çatışma ve mezhep kavgaları ile anılan Pakistan’ın barındırdığı kültürlere ve ulusal geleneklerine yeni bir bakış sunuyor.

Advertisement